GAC Business Solutions

GAC maakt blauwdruk voor Smart Industry

22 juni, 2016 in Productie

Nederlandse productiebedrijven omarmen effectiever produceren met Smart Industry. GAC ondersteunt organisaties al meer dan dertig jaar bij de transitie naar nieuwe technieken en processen. Deze ervaring is omgezet in een blauwdruk voor succes. Die kan dienen als leidraad voor productiebedrijven die de stap naar Smart Industry willen maken.

Smart Industry werkt als bedrijven doorlopend innoveren. De blauwdruk voor succes bestaat uit zes stappen die in elkaar haken. Samen vormen ze het begin van een continu veranderingsproces. Dat proces wordt aangedreven door constante kleinschalige experimenten. Werken op kleine schaal biedt kansen om meer te leren en snel in te haken op nieuwe trends.

Samenwerking centraal
De sleutel tot succesvol werken met Smart Industry is samenwerking binnen en buiten de organisatie. Ondersteuning met moderne communicatiemiddelen om ideeën, processen en bestanden te delen is noodzakelijk. Ook is het essentieel om slim te sturen op expertises. Dat vraagt extra aandacht voor partnerships met organisaties die op specifieke gebieden aanvullingen of toevoegingen leveren.

Drie pijlers
In de ogen van GAC rust het succes van Smart Industry op drie pijlers: customer intimacy, business insight en digital manufacturing. Customer Intimacy gaat om het onderhouden van betekenisvolle relaties met klanten en ketenpartners. Business insight behelst mogelijkheden om complexe hoeveelheden gegevens eenvoudig te vertalen naar praktische actiepunten. Digital manufacturing draait om het wendbaar aansturen van productieprocessen zodat deze snel en betrouwbaar af te stemmen zijn op de doorlopend veranderende vraag.

Gacsmartindustryinfographic (1)

Growing Together
GAC heeft meer dan dertig jaar ervaring met het versoepelen van processen, versnellen van productie en verbeteren van bedrijfsinzicht. De aandacht voor Smart Industry is bevestiging van de Growing Together bedrijfsfilosofie. GAC gelooft dat door hechte samenwerking ruimte ontstaat voor bestendige groei. Dit helpt organisaties groeien naar wat nodig is om in te spelen op de veranderende markt. Dat maakt van Growing Together een goed uitgangspunt om effectief in te spelen op Smart Industry. 

Deel dit bericht
Chat met ons