GAC Business Solutions

GAC demonstreert Dynamics NAV 2016 voor zakelijke dienstverleners op klantendag 2015

2 december, 2015 in Zakelijke dienstverlening Algemeen Events

Op donderdag 26 november hield GAC de jaarlijkse klantendag voor zakelijke dienstverleners. Over de loop van een middag werden trends en ontwikkelingen in deze branche doorgenomen en presenteerde GAC de manier waarop Microsoft Dynamics NAV 2016 in te zetten is om Smart Project Fulfillment op te zetten. 

Innovatief omgaan met druk op tarieven

Accountmanager Wietze Relou opende de dag met een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor zakelijke dienstverleners. De economie trekt aan en die groei is ook voor 2016 zichtbaar. Dat merken de dienstverleners want er komen meer opdrachten binnen. Helaas leidt dat niet vanzelfsprekend tot een hogere winstgevendheid. Alleen door toegevoegde waarde te bieden, kunnen dienstverleners een goede marge op geleverde diensten realiseren. 

Dynamics -nav -overal -toegang -650

Zestig procent starters zijn zakelijke dienstverleners
Zestig procent van alle startende bedrijven in Nederland zijn actief in de zakelijke dienstverlening. De klanten van die dienstverleners zijn zich steeds grondiger aan het oriënteren voor een dienst wordt afgenomen. Die klanten zijn kritisch, verwachten snel en goed geholpen te worden voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs. 

Snel van order naar cash
Om in deze markt te overleven is innovatie van levensbelang. Hoe sneller een dienstverlener van order naar cash kan, hoe beter. Dat vraagt om slim ingerichte processen, producten die snel te implementeren zijn en een organisatie die ingesteld is om flexibel op uitdagingen in te spelen. De vier grootste uitdagingen voor zakelijk dienstverleners liggen in de domeinen inzicht, productiviteit, toegang, klantbeeld en social. 

Inzicht met krachtige analytische software
Aan gegevens is geen gebrek als het om inzicht gaat. In de verschillende bedrijfssystemen zijn voldoende data beschikbaar. Maar bij veel bedrijven blijven gegevens liggen omdat ze niet, of niet tijdig, gevonden worden. Komen de gegevens al naar voren, dan is het nog onduidelijk of ze recent genoeg zijn. Voor grotere beslissingen zijn eigenlijk meerdere bronnen nodig om de data te staven. Dat vraagt om krachtige, maar eenvoudig te bedienen, analytische software.

Gebruiksvriendelijkheid geeft boost aan productiviteit 
Productiviteit staat of valt met gebruiksvriendelijkheid. Bedrijfssoftware moet zeer eenvoudig te bedienen zijn. Bij goed ingerichte software kunnen medewerkers met niet meer dan minimale training aan de slag en zijn de schermen zo ingericht dat ze met minimale muisklikken te bedienen zijn. Minstens zo belangrijk zijn modules zoals portalen en webwinkels die contact met de klant mogelijk maken. Dienstverleners  doen er verstandig aan om hun toepassingen te bekijken en zich af te vragen of de klant eenvoudig bij het productaanbod kan.

Alle toepassingen beschikbaar op ieder device
De manier waarop gewerkt wordt verandert. Mensen werken regelmatig vanuit huis, bij de klant of onderweg. Daarom is overal toegang tot de gegevens en gereedschappen van de bedrijfssoftware noodzakelijk. Microsoft ontwikkelt om die reden op basis van een ‘Mobile First, Cloud First’ strategie. Alle nieuwe toepassingen worden gemaakt om op ieder denkbaar device te werken. De gebruiksomgeving wordt aangepast aan de schermgrootte, maar is herkenbaar en voorspelbaar. Dat geeft bedrijven en gebruikers de vrijheid om te werken waar ze willen en hoe ze willen. 

Webclient -nav -2016-650px

Overal recente gegevens inzien
Om de klant goed te benaderen is kennis over hem noodzakelijk. Wie is de klant? Wat zoekt hij? Hoe wil hij benaderd worden? Een goed opgebouwd klantrelatiesysteem is essentieel om antwoord op die vragen te vinden en dit om te zetten tot een 360 graden klantbeeld. Dat klantbeeld moet vervolgens ook op het juiste moment beschikbaar zijn. Ook hiervoor geldt Mobile First, Cloud First. Niet terugvallen op een samenvatting op de telefoon, maar directe toegang tot Dynamics NAV en CRM om de recente gegevens over conversieratio’s, klantinteresses en dergelijk in te zien.

Social Engagement voegt online klantinteractie toe aan Dynamics NAV
Rond de 72 procent van alle mensen gebruik social media. De B2C ontwikkeling om via kanalen als Twitter en Facebook klantondersteuning te bieden zet nu ook naar B2B door. Microsoft heeft binnen Dynamics NAV 2016 daarom Social Engagement ontwikkeld. Dit is een dashboard dat informatie uit allerlei bronnen haalt en overzicht biedt. Vanuit een dashboard is te zien of er over een bedrijf gepraat wordt en hoe. Voor Social Engagement is net een Nederlandstalige versie beschikbaar gekomen. 

 Dvl -event -180-1  Klantendag Web 1802  Dvl -wietze -180  Mignon -dynamics -nav -2016-180 

Ontwikkelthema's GAC

Met het oog op de genoemde thema’s ontwikkelt GAC voor Dynamics NAV oplossingen in drie richtingen: customer engagement, business insight en process automation. Wat betreft customer engagement vormt de ver doorgevoerde integratie van Microsoft Dynamics CRM en Dynamics NAV een voortreffelijk uitgangspunt. Dienstverleners kunnen beter aansluiten op hun klanten dankzij de nieuwe mogelijkheden die dit biedt. GAC, zelf ook een zakelijke dienstverlener, kan dat met eigen ervaring onderbouwen en gebruikt die ervaring om klanten te ondersteunen. 

Power BI haalt details uit grote datasets
Om business insight een boost te geven, heeft Microsoft ingezet op Power BI. Dit is een zeer krachtige tool waarmee medewerkers met vooraf ingerichte dahsboards snel relevante details uit grote datasets kunnen halen. Beheerders binnen het eigen bedrijf kunnen met redelijk veel gemak gegevenssets, rapporten en dashboards naar eigen wens opzetten. GAC biedt ondersteuning bij het opzetten van die dashboards en met de ontwikkeling van branche-specifieke queries om die te vullen.

Meer automatisering met process automation 
Met process automation zet GAC in op het automatiseren van alle taken die beter en sneller gaan door ze juist niet met de hand te doen. Dat kan in sommige gevallen zelfs in zeer verregaande mate doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld door zonder tussencontrole automatisch te factureren in de veronderstelling dat de klant wel aan de bel trekt als de facturen niet blijken te kloppen. Door zo in te zetten op automatisering wordt tijd bespaard waardoor op lagere tarieven nog steeds een goede marge te halen is.

U x GAC x Microsoft
GAC is de nummer één Dynamics NAV partner van Microsoft en heeft daarom toegang tot het Technology Adoption Program (TAP). Op basis daarvan kon GAC als eerste in de wereld bij een klant met Dynamics NAV 2015 live gaan en als één van de eersten in de wereld met Dynamics NAV 2016. Zelf maakt GAC ook gebruik van Dynamics NAV en dat draagt bij aan het streven om samen met klanten tot nieuwe ontwikkelingen te komen. GAC zet de ervaring die wordt opgedaan in om klanten te ondersteunen en gebruikt input van die klanten om het ERP-systeem verder te ontwikkelen. Dankzij zeer korte lijnen met de ontwikkelteams van Microsoft komen suggesties ook in nieuwe versies terug. Met die praktische implementatie van de groeiformule U x GAC x Microsoft rondde Wietze de opening af.

What's new in Microsoft Dynamics NAV 2016

Senior business consultant sales Mignon Coenen nam het woord over en besprak de nieuwe mogelijkheden van Dynamics NAV 2016. Daarbij is de beschikbaarheid op telefoons zeer welkom. Wie eenmaal is ingelogd op de app heeft zijn toegangsrechten gelijk geregeld. Dynamics NAV houdt profielgegevens en eigen instellingen vast zodat de ervaring vrijwel gelijk is aan die op andere devices. Het enige verschil is dat de beschikbare data en gebruiksmenu’s worden aangepast aan het schermoppervlak om zo het bedieningsgemak maximaal te houden. 

Mignon -dynamics -nav -2016-650

Dynamics CRM geïntegreerd met Dynamics NAV
Microsoft heeft Dynamics CRM geïntegreerd met Dynamics NAV door standaard sjablonen te maken. Informatie uit het ene systeem kan tijdens gebruik direct in het andere getoond worden. Eventuele verschillen zijn direct zichtbaar. Accountmanagers kunnen binnen Dynamics CRM werken en daar toch gegevens uit Dynamics NAV, zoals openstaande posten, direct inzien. 

Webclient haalt desktopclient in
Op mobiele apparaten die met apps werken na, werd voor productdemonstraties de webclient gebruikt. Alhoewel er nog een desktopclient bestaat, is deze aan het verdwijnen. Gebruikers kunnen nu het verschil al bijna niet meer zien. Door op basis van een webclient te werken kunnen IT-afdelingen veel sneller nieuwe werkplekken opzetten en wordt gebruik voor individuele medewerkers, ongeacht het device dat op dat moment wordt ingezet, veel persoonlijker. De webclient laat gebruikers op dezelfde manier zoeken als desktopclient en maakt zoeken over kolommen, sortering en filtering eenvoudig.

Zelf aan de slag met workflows
Microsoft Dynamics NAV 2016 biedt de mogelijkheid om zelfstandig workflows te maken. Dat gaat op basis van een aantal sjablonen van Microsoft. Die sjablonen bevatten standaard zaken zoals bijvoorbeeld een evenement en een actie. Dat maakt het mogelijk om een workflow te maken die op basis van het onderwerp van een klantvraag direct een medewerker bericht dat er antwoord gegeven moet worden. GAC is op dit moment bezig met het ontwikkelen van extra workflow-sjablonen voor PSA+.

E-everything
Microsoft wil met E-everything alles dat te digitaliseren is ook digitaal maken. Zo toont Dynamics NAV 2016 automatisch de huidige wisselkoersen. Ook is het verder automatiseren van facturatie met UBL in ontwikkeling. Bedrijven krijgen verschillende mogelijkheden om een factuur naar een klant te sturen. Is eenmaal een facturatiemethodiek gekozen, dan wordt die standaard aan de klant gekoppeld.

NAv -2016-tiles

 PSA+ sluit Q1 2016 aan op Dynamics NAV 2016
De belangrijkste ontwikkeling van Microsoft Dynamics NAV 2016 is gebruik op ieder gewenst device. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de nieuwe workflow module en zijn er verbeteringen aangebracht zoals de mogelijkheid om betalingen te spreiden over meerdere periodes. GAC werkt op dit moment hard om te zorgen dat PSA+ in het eerste kwartaal van 2016 volledig aansluit op de nieuwste versie van Dynamics NAV.

Smart Project Fulfillment

Na een korte onderbreking rondde Mignon de dag af met een demonstratie van Smart Project Fulfillment (SPF) op basis van Microsoft Dynamics NAV 2016. Doel van SPF is om zo snel mogelijk van verkooporder tot factuur te gaan. 

Informatie snel en eenvoudig achterhalen
Informatie snel een eenvoudig achterhalen is van groot belang om een goede invulling aan projecten te geven. Daarom is door Microsoft sterk ingezet op Power BI. Deze krachtige tool verschaft inzicht in gegevenssets en helpt om in te zoomen op relevante afwijkingen.  Met behulp van Power BI kan een gebruiker in natuurlijke taal vragen stellen en vervolgens antwoord krijgen. Zo levert: “Wat is de marge van de projectverantwoordelijke” een overzicht op van urenverantwoordingen. Door te klikken kan per afdeling of per project verder geanalyseerd worden.

Power BI voorspelt tijdens zoeken
Bij het typen van zoekopdrachten gebruikt Power BI voorgaande zoekopdrachten en gegevens om te anticiperen op de vraag. Tijdens het typen worden voorspellingen gedaan en toont Power BI direct antwoorden. Zoekopdrachten binnen Power BI kunnen binnen en zelfs buiten de organisatie gedeeld worden. Voorwaarde is wel dat de gebruiker die de resultaten deelt rechten heeft om die cijfers te tonen. Brandbox -vrijstaand -570x 470-surface -power -bi -marketing -finance

Dynamics NAV kern van Smart Project Fulfillment
De kern van SPF is Dynamics NAV. Daar worden projecten opgezet en onderlinge relaties aangegeven. Om te zorgen dat ingevoerde data kloppen heeft GAC tools ontwikkeld om dat te vereenvoudigen. Zo is het mogelijk om een koppeling te leggen met Company Info, een webdienst die gegevens van onder meer KvK aanbiedt. Komt er een nieuwe klant in het bestand bij, dan kunnen de klantgegevens met een druk op de knop direct van de KvK overgenomen worden in Dynamics NAV.

Informatie op portalen ook beschikbaar in Dynamics NAV 
De informatie die op portalen staat is ook binnen Dynamics NAV beschikbaar. De verregaande integratie maakt het mogelijk om bij ontvangst van een verkooporder direct een project aan te maken. Aan dat project kunnen met de planningstool medewerkers toegewezen worden die vervolgens automatisch in Outlook hun onderhanden werk in de agenda terugvinden. Op die manier kan heel snel ingespeeld worden op orders om te projecten zo soepel mogelijk af te handelen.         

Samenwerken met GAC 
Ter afronding riep Wietze Relou de aanwezigen op om met GAC mee te blijven denken. Zeker op het gebied van workflows zijn door onderlinge samenwerking creatieve oplossingen te bedenken waarmee sneller en beter dienst verleend kan worden. Als afronding werd de dag afgesloten met een informele netwerkborrel. Wilt u bij de volgende klantendag ook aanwezig zijn? Schrijf u in voor de nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van aankomende evenementen en andere actuele ontwikkelingen rond Microsoft Dynamics NAV en GAC.

Deel dit bericht
Chat met ons