GAC Business Solutions

Prinsjesdag 2015 - 290 miljoen extra voor kinderopvangtoeslag

15 september, 2015 in Kinderopvang

Al eerder lekte uit dat het kabinet plannen maakt dat alle peuters in Nederland enkele uren per week naar de kinderopvang moeten kunnen. Het kabinet wil dat mogelijk maken door hiervoor 60 miljoen euro uit te trekken.

Flexibel met KidsVision Cloud

KidsVision ziet de plannen van het kabinet verheugd tegemoet. Echter, de afgelopen tijd is er ook voor 250 miljoen euro extra bezuinigd in de branche. Belangenorganisaties als BOinK waarschuwen voor een zogenaamd ‘jojo-effect’; eerst bezuinigingen en later weer extra miljoenen euro’s erbij.

KidsVision realiseert zich dat dit een lastig fenomeen is voor kinderopvangorganisaties om hier hun bedrijfsbeleid op aan te passen. Hiervoor biedt KidsVision een abonnementsmodel aan: KidsVision Cloud.

Door een abonnement op KidsVision Cloud is het aantal gebruikers altijd afgestemd op het aantal werkzame medewerkers. In economisch slechte tijden is het aantal gebruikers lager dan in goede tijden en in betere tijden andersom. Hierdoor komen de kosten consequent overeen met het aantal kindplaatsen.

Hoofdpunten kabinetsplan

De andere hoofdpunten uit het plan van het kabinet zijn: 

- Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.

- Voor het eerste en tweede kind wordt het kinderopvangtoeslag-percentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.

- Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met € 56 per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand.

Belang van kinderopvang

De overheid financiert de extra 290 miljoen euro volledig uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019. Met deze nieuwe financiële impuls wordt een stap in de goede richting gezet van een gelijke verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers. Bovendien onderstreept het kabinet hiermee het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie.

Meer banen kinderopvang

De naar verwachting 7.000 nieuwe banen dragen bij aan het realiseren van 20 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 50.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang.

Groeien met KidsVision

De plannen van het kabinet creëren groeikansen voor de branche. Om klaar te zijn voor deze groei binnen uw organisatie biedt KidsVision de juiste ondersteuning.

 

Bent u benieuwd wat werken met KidsVision kan betekenen? Neem dan contact op met GAC voor meer informatie, of bekijk alvast de mogelijkheden en kosten.

 

Deel dit bericht
Chat met ons