GAC Business Solutions

Ratio verruimen - KidsVision is er klaar voor

11 september, 2015 in Kinderopvang

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft afgelopen zomer concrete voorstellen gedaan aan de kinderopvangbranche om de kwaliteitseisen te herijken. Een voorstel is de aanpassing van de beroepskracht-kindratio (bkr). Deze wil de minister niet langer meer per groep berekenen, maar per vestiging. Ook wil minister Asscher de bkr in de buitenschoolse opvang verruimen. KidsVision is al klaar voor dit voorstel.

Totaalpakket KidsVision

Het totaalpakket van KidsVision functioneert momenteel al op groepsniveau én vestigingsniveau. Andere software-leveranciers bieden veelal een pakket alleen gericht op groepsniveau aan.

Mogelijkheid

Direct nadat het besluit is genomen, zal KidsVision de berekening van de ratio per vestiging beschikbaar stellen aan al haar klanten. Zodat het onze klanten de mogelijkheid biedt door de verruiming van ratio op vestigingsniveau een veel effectievere personeelsplanning te realiseren op hun locatie. Zo heeft de locatiemanager of de eigenaar de vrijheid om de inzet van pedagogisch medewerkers aan te passen aan de bezetting op de groepen.

Achterban positief

Uit een enquete van het vakblad Kinderopvangtotaal blijkt dat de professionele achterban in de kinderopvang positief staat tegen het feit dat de beroepskracht-kindratio straks per locatie wordt berekend in plaats van per groep. Bijna 300 professionals brachten hun stem uit.

Bent u benieuwd wat werken met KidsVision kan betekenen? Neem dan contact op met GAC voor meer informatie, of bekijk alvast de mogelijkheden en kosten.

Deel dit bericht
Chat met ons