GAC Business Solutions

Belastingdienst - Aanleveren Jaargegevens gastouders

17 september, 2014 Swier Topper in Kinderopvang

Welke gegevens worden opgevraagd?
De aan te leveren gegevens hebben betrekking op het afgelopen belastingjaar, m.a.w. in 2015 moeten de gegevens over het belastingjaar 2014 worden aangeleverd. De gegevens (de gegevensset) zijn wat opmaak en soort rubrieken betreft identiek aan de kinderopvanggegevens zoals die jaarlijks of maandelijks worden opgevraagd, echter het aantal gegevens dat zal worden opgevraagd is beperkt. Voor deze levering worden alleen gegevens van de gastouderbureaus en gastouders opgevraagd. Voor de gastouderbureaus zijn dit de naam, het registratienummer LRKP en het aan de gastouder (voor alle gastouders afzonderlijk) betaalde jaarbedrag. Van de gastouder worden ter identificatie de NAW-gegevens en het BSN opgevraagd.

Hoe en wanneer moeten de gegevens worden aangeleverd
De gastouderbureaus moeten de gevraagde gegevens aanleveren voor alle gastouders met wie zij een zakelijke relatie onderhouden. Deze gegevens worden op dezelfde manier aan de Belastingdienst geleverd als de kinderopvanggegevens, namelijk als .csv-bestand via het gegevensportaal van de Belastingdienst (www.gegevensportaal.net). De gegevens moeten door het gastouderbureau vóór de eerste werkdag na de 21e januari zijn aangeleverd, voor het eerst in 2015.

KidsVision
KidsVision zal tijdig geschikt worden gemaakt om de gevraagde gegevens te kunnen leveren.

Deel dit bericht
Chat met ons