GAC Business Solutions

Prinsjesdag 2014 en kinderopvang

17 september, 2014 unit KidsVision in Kinderopvang

Het kabinet wil de kinderopvang en peuterspeelzalen gelijkschakelen. Daarom worden de verschillen in kwaliteitseisen in 2015 al op een aantal punten weggenomen.

In de peuterspeelzaal komt 1 beroepskracht op 8 kinderen en wordt het vierogenprincipe ingevoerd. In het pedagogisch beleidsplan van de kinderopvang moet ook onder meer aandacht zijn voor het ontwikkelingsgericht werken met kinderen.

Bij werkloosheid krijgen ouders 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag in plaats van 3 maanden nu.

Uurtarieven
De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De maximale vergoeding voor het uurtarief voor de dagopvang wordt 6,84 euro, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro.

Tarieven wijzigen in KidsVision
Het doorvoeren van prijswijzigingen en/of wijzigingen van opvangtijden en het op basis daarvan verzenden van urenopgaven aan de ouders/verzorgers is elk jaar een terugkomende activiteit. KidsVision ondersteunt deze processen op eenvoudige, maar flexibele wijze en (voor zover mogelijk) volledig automatisch. Zo kunnen ouders onder meer op een smartphone de uren- en jaaropgave bekijken.

Eenvoudige producten- en prijzenstructuur

Heeft u te maken met

  • prijzen per vestiging?
  • prijzen per school?
  • opvangtijden per school?

Is daardoor

  • het beheren van de veelvoud aan producten en productregels een complexe en tijdrovende bezigheid geworden?
  • het invoeren van een opvangaanvraag complex en foutgevoelig?

Met KidsVision kunt u uw producten- en prijzenbeheer sterk vereenvoudigen. Hierdoor wordt het aanvraagproces minder complex, wat leidt tot minder fouten en een hogere tevredenheid bij uw klanten en medewerkers!

Deel dit bericht
Chat met ons