GAC Business Solutions

Wees de veranderingen in de peuterspeelzalen voor

1 juli, 2014 unit KidsVision in Kinderopvang

Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderopvang verdwijnt. Vanaf 1 januari 2015 moeten peuterspeelzalen voldoen aan de meeste eisen die gelden voor de 'gewone' kinderopvang. Zo moet onder andere het aantal medewerkers op groepen met twee- en driejarigen overal hetzelfde zijn. Daarnaast gaat het "vierogenprincipe" ook gelden voor peuterpeelzalen. Dat betekent dat er altijd twee medewerkers met de groep meekijken of meeluisteren. Ouders die werken gaan vanaf 2016 het kinderopvangtarief betalen, maar krijgen wel het recht op toeslag.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid over deze wijziging.

Wat betekent deze wijziging voor uw organisatie?
Ondanks dat nog niet alle specificaties bekend zijn, verwachten wij dat u te maken zult krijgen met:

  • Wijziging van de prijzen(structuur)
  • Wijziging van het proces voor het aanvragen van opvang
  • Wijziging van het personeelsbeleid en de personeelsplanning
  • Beroepskracht Kind Ratio geldt ook voor peuterspeelzaal
  • Wijziging van (financiële) rapportages als gevolg van veranderde geldstromen

Wij informeren klanten tijdig over (toekomstige) veranderingen in de branche, zodat zij in staat zijn hierop proactief te anticiperen. Daarnaast bieden wij onze klanten advies en ondersteuning bij het doorvoeren van veranderingen in processen, in de organisatie en daarbuiten (ouders).

Deel dit bericht
Chat met ons