GAC Business Solutions

Belastingdienst maandleveringen beschikbaar

1 juli, 2014 Swier Topper in Kinderopvang

Met KidsVision kunt u maandelijks kinderopvanggegevens aanleveren aan de Belastingdienst.

In tegenstelling tot de jaaraanlevering (die geldt voor instellingen die van de Belastingdienst een uitnodiging hebben ontvangen om kinderopvanggegevens aan te leveren) zijn de maandleveringen alleen van een convenant met Belastingdienst/Toeslagen hebben afgesloten én voor de instellingen die geen convenant hebben afgesloten, maar wel maandelijks gegevens willen aanleveren.

Aan de maandleveringen worden strenge eisen gesteld v.w.b. kwaliteit en tijdigheid van de leveringen.

Uiterlijk de 10e werkdag van elke maand moeten de gegevens over de voorafgaanden maand(en) via het gegevensportaal van de Belastingdienst zijn aangeleverd.

Met het beschikbaar stellen van de maandleveringen aan de Belastingdienst in KidsVision, stellen wij onze klanten in staat efficiënt en proactief te werken. 

Deel dit bericht
Chat met ons