GAC Business Solutions

Realiseer kwaliteitsmanagement in Production+

5 december, 2014 in Productie

Met Production+ krijgt u meer grip op kwaliteit door een snelle verwerking en rapportage van kwaliteitsgegevens. In periodiek overleg met gebruikerspanels en klantengroepen is naar voren gekomen dat hier vragen over zijn. We zoomen daarom op dit onderwerp in en laten zien hoe u grip op kwaliteit verkrijgt binnen het rolcentrum van Microsoft Dynamics NAV.

Koppel de kwaliteitsmeting aan een proces
Een kwaliteitsmeting binnen Production+ is altijd gekoppeld aan een bepaalde tabel. Dat maakt de meting specifiek voor een proces. U maakt van dit proces een momentopname door de waarde van maximaal tien gespecifieerde velden vast te leggen: bijvoorbeeld bij het boeken van een verzending de order- en verzenddatum. Alle waarden moeten bij de momentopname in te geven zijn. De meting is niet op een later tijdstip aan te vullen.

Vragen toevoegen
Naast objectieve waarden zoals datum en tijd, kunt u ook vragen en antwoorden koppelen aan de tabel. Antwoorden kunnen eenvoudig op basis van ja/nee zijn, maar ook complexer in de vorm van multiple choice, cijfers of zelfs vrije invoer van tekst. Bij inrichting van de vragen kunt u eventueel gewenste antwoorden aangeven per vraag. Aan de meting is een steekproefgrootte te koppelen. U stelt dit in als een vast getal, als een percentage van de ontvangen hoeveelheid, of een percentage van lots. Dat laatste maakt het mogelijk om met de Acceptable Quality Levels (AQL) methode te werken.

Controlebladen
Vanuit het betreffende proces wordt van de vragen en antwoorden een controleblad digitaal beschikbaar gemaakt of eventueel afgedrukt. De gebruiker beantwoord de vragen op dat controleblad. Antwoorden die overeen komen met de opgegeven gewenste antwoorden, gaan in de boeken als ‘goedgekeurd’, anders wordt het ‘afgekeurd’. De uitslag van de meting is afhankelijk van het totale resultaat van de antwoorden. Op deze manier is bijvoorbeeld af te leiden of de goederenontvangst van een zending in orde is.

Analysecertificaten
Aan de hand van de meting kunt u ook een analysecertificaat laten afdrukken. U gebruikt dit document als bewijs dat er een controle heeft plaatsgevonden. Door deze stap in te voeren, is het mogelijk om te voldoen aan certificeringseisen. De resultaten van de metingen worden ook opgeslagen voor eigen gebruik. U kunt ze later inzetten om bijvoorbeeld classificaties en waardebepalingen te koppelen aan leveranciers.

Koppelen aan rolcenter
Door deze methodiek te combineren met de rolcenters in Microsoft Dynamics NAV breidt u de omgeving van de kwaliteitsmedewerker verder uit. GAC heeft een scherm ontwikkeld waarmee u in één oogopslag relevante informatie over kwaliteitsmetingen kan zien. Als actie nodig is, haalt u hiermee met één klik direct de relevante meetgegevens of kwaliteitsdocumenten naar voren. Deze optie is een perfecte aanvulling op het naar veel uitgevoerde taken ingerichte scherm van de kwaliteitsmedewerker.

Vragen en contact
Heeft u vragen over het uitvoeren van kwaliteitsmetingen in Microsoft Dynamics NAV, zoekt u ondersteuning van GAC bij de implementatie van deze techniek of heeft u andere verzoeken? Neem dan contact met ons op, wij staan voor u klaar.

Deel dit bericht
Chat met ons